Tay lắc vặn 3/8" KTC BR3E

Nhà sản xuất: KYOTO TOOL

Tay lắc vặn KTC 3/8 inch
Mã số: BR3E
Chiều dài: 180mm
Hãng SX: KTC Nhật

Tay lắc vặn KTC loại 3/8 inch
Mã số: BR3E
Đầu nối khẩu: loại 3/8 inch
Chiều dài: 180mm, Trọng lượng: 260g

Hình ảnh, thông số tay lắc vặn KTC loại 3/8 inch BR3E:

 

Cần siết tự động, cần siết 3/8 inch, cần siết lực KTC Nhật, KTC BR3E, tay lắc vặn
Cần siết tự động loại 3/8 inch với nút bấm dùng khí lắp và tháo đầu khẩu loại 3/8 inch
Phần răng với 36 răng giúp tay lắc vặn hoạt động chính xác.


Hình ảnh, thông số tay lắc vặn (càn siết tự động) loại 3/8 inch KTC BR3E:
 

Tay siêt tự động loại 3/8 inch, cần siết tự động, tay lắc vặn loại 3/8 inch, KTC BR3E, Tay siêt tự động loại 3/8 inch, tay cóc 3/8 inch, cần siết tự động, KTC BR3E, tay lắc vặn


Đối với tay lắc vặn loại dài, tham khảo mã số KTC BR3L:
 

Tay lắc vặn KTC, tay vặn ốc KTC, KTC BR3L Tay lắc vặn KTC loại dài
Mã số: BR3L loại 3/8 inch
Chiều dài: 275mm
Trọng lượng: 320g

Tay lắc vặn BR3L được sử dụng đối với các vị trí cần lực xiết
lớn hơn so với tay vặn BR3E.

 


Hình ảnh, thông số tay lắc vặn (càn siết tự động) loại 3/8 inch KTC BR3L:
 

Tay siêt tự động loại 3/8 inch, cần siết tự động loại dài, tay lắc vặn loại 3/8 inch, KTC BR3L Tay siêt tự động loại 3/8 inch, tay cóc 3/8 inch dài, cần siết tự động, tay lắc vặn loại 3/8 inch, KTC BR3L,
Sale 1
Sale 1
0985448048
Sale 2
Sale 2
0913215891
Sale 3
Sale 3
0979809775
Tư vấn - Sale 4
Tư vấn - Sale 4
02466508010
Lên đầu trang